Prijímacie skúšky

Všetkých záujemcov o štúdium na SZUŠ R. Madarászovej pozývame na prijímacie skúšky, ktoré sa budú konať v dňoch 6.-7.9.2022 v čase 14:00 – 18:00. Zápisné je 10 eur. Prijímame do odborov: tanečný odbor – od 4 rokov hudobno-dramatický odbor – od 5 rokov výtvarný odbor – od 6 rokov hudobný odbor – od 6 rokov (hra na klavíri, gitare, dychových nástrojoch, bicích nástrojoch, spev)