Domovská stránka » Minitanečná a prijímačky do SZUŠ R.Madarászovej

Minitanečná a prijímačky do SZUŠ R.Madarászovej

Kurz Minitanečnej začne od štvrtka 21.9. a hodiny budú každý štvrtok v čase 16:00 – 17:00. Kurz bude trvať 10 hodín a bude ho viesť Lucia Košťalová Madarászová. Prihlásiť sa môžete emailom na info@dancearena.sk

Kurz je vhodný pre deti od 3 rokov, staršie deti môžu navštevovať tanečný odbor SZUŠ R. Madarászovej. Prijímacie skúšky do tanečného odboru budú 5.a 6.9., viac info na www.szus-senec.sk

Tie deti, ktoré chodili na Minitanečnú minulý školský rok, prechádzajú na tanečný odbor SZUŠ. Na hodinu prídu vo štvrtok 7.9. o 16.00.