Prijímacie skúšky

Všetkých záujemcov o štúdium na SZUŠ R. Madarászovej pozývame na prijímacie skúšky, ktoré sa budú konať v dňoch 27.-29.6. v čase 14:00 – 18:00. Zápisné je 10 eur.

Prijímame do odborov:

tanečný odbor – od 4 rokov
hudobno-dramatický odbor – od 5 rokov
výtvarný odbor – od 6 rokov
hudobný odbor – od 6 rokov (hra na klavíri, gitare, dychových nástrojoch, bicích nástrojoch, spev)