Prijímacie skúšky do umeleckej školy

Big prijimacky 2021

Prijímacie skúšky do všetkých odborov SZUŠ R. Madarászovej sa uskutočnia 7. a 8.9.2021 v čase 14:00 - 18:00 v priestoroch školy.

Tanečný odbor (od 4 rokov)

Výtvarný odbor (od 6 rokov)

Hudobno-dramatický odbor (od 5 rokov)

Hudobný odbor - gitara, klavír, trúbka, husle, spev, bicie nástroje (od 6 rokov), flauta od 5 rokov

Viac informácií na t.č. 0904 401 660.