Dance class - nový kurz

Big stiahnu   1

Hodina plná radosti z tanca, energie a dynamiky. Mix štýlov od jazzu, burlesque, cez ladies style až po MTV dance a commercial. Na hodine sa naučíme kombinácie, ktoré na konci kurzu spojíme do choreografie. Ak radi tancujte táto hodina sa Vám bude páčiť.

Kurz Dance class navštevujú ženy, ktoré s tancom vyrastali a po niekoľkých rokoch sa k nemu vrátili. Kurz je otvorený pre dámy v akomkoľvek veku, predchádzajúce tanečné skúsenosti sú výhodou, ale nie podmienkou. Kurz vedie Katarína Húsková Madarászová. Viac informácií o kurze v časti Dance class.

Kurz Dance class je rozdelený na 10 týždňov. Hodiny budú prebiehať každú stredu o 18:30. Cena za celý kurz je 40 eur. Prihlásiť sa môžete na info@danseria.sk . S kurzom začíname 2.10.2019.

V prípade neprítomnosti si hodiny z kurzu môžete nahradiť na vybraných hodinách.

Dance class - streda o 18:30 - 40 eur - inštruktorka Katarína Húsková Madarászová.