Minitanečná - nový kurz

Zkexdhrs4ex5sv8rmzi5u7mt0%3d&expires=1571192923

Minitanečná je pohybová príprava určená pre deti vo veku 3 - 4 roky. Hodina zahŕňa tanečnú prípravu, gymnastiku, cvičenia venované rytmike a rozvoju muzikality. Cvičenia sú zamerané na rozvoj koordinácie, telesnej flexibility a vnímanie prepojenia pohybu s hudbou. Deti sú na hodine v sprievode učiteľky, bez rodiča.

Kurz Minitanečnej je rozdelený na 10 týždňov. Hodiny budú prebiehať každý pondelok v čase 17:00 - 18:00. Cena za celý kurz je 40 eur. Prihlásiť sa môžete na info@danseria.sk . S kurzom začíname 30.9.2019.

Minitanečná - pondelok o 17:00 - 40 eur - inštruktorka Renáta Rovňáková Madarászová