Karta MultiSport

Adgva%3d&expires=1597201082

Multisport karta sa v Dance Arene dá uplatniť na tieto cvičenia: Pilates, Jump a Capoeira pre dospelých. Je možné, že zoznam vybraných cvičení časom rozšírime.

Kartu stačí predložiť na recepcii spolu s občianskym preukazom. Viac informácií o karte nájdete na www.multi-sport.sk