Minitanečná

Minitanečná je pohybová príprava určená pre deti vo veku 3 - 4 roky. Hodina zahŕňa tanečnú prípravu, gymnastiku, cvičenia venované rytmike a rozvoju muzikality. Cvičenia sú zamerané na rozvoj koordinácie, telesnej flexibility a vnímanie prepojenia pohybu s hudbou. Deti sú na hodine v sprievode učiteľky, bez rodiča.

Uvm%2bnkiesbvaexvkx4lvk%3d&expires=1638427745

Formou hry sa deti učia pohybovej kultúre, vyjadreniu sa prostredníctvom pohybu a práci v kolektíve. V deťoch sa tak buduje pozitívny vzťah k cvičeniu a k vlastnému telu. Táto hodina je určená pre všetky deti, ktoré doma rady tancujú a pohybovo tvoria.

Rezervácia

Na kurz sa môžete prihlásiť na info@danseria.sk

Ako sa obliecť

Oblečenie by malo byť pohodlné, môže to byť dres so sukničkou alebo tričko a legíny. Cvičí sa v ponožkách alebo v tanečných cvičkách.

Cena

Kurz trvá 10 týždňov - 50 eur.

Inštruktor

Tréning vedie Renáta Madarászová.

Rozvrh cvičenia

Utorok 16:00 - 17:00