Minitanečná

Cvičenie spustíme opäť od septembra 2020.

Minitanečná je pohybová príprava určená pre deti vo veku 3 - 4 roky. Hodina zahŕňa tanečnú prípravu, gymnastiku, cvičenia venované rytmike a rozvoju muzikality. Cvičenia sú zamerané na rozvoj koordinácie, telesnej flexibility a vnímanie prepojenia pohybu s hudbou. Deti sú na hodine v sprievode učiteľky, bez rodiča.

Bigger thumb 267

Formou hry sa deti učia pohybovej kultúre, vyjadreniu sa prostredníctvom pohybu a práci v kolektíve. V deťoch sa tak buduje pozitívny vzťah k cvičeniu a k vlastnému telu. Táto hodina je určená pre všetky deti, ktoré doma rady tancujú a pohybovo tvoria.

Rezervácia

Na kurz sa môžete prihlásiť na info@danseria.sk

Ako sa obliecť

Oblečenie by malo byť pohodlné, môže to byť dres so sukničkou alebo tričko a legíny. Cvičí sa v ponožkách alebo v tanečných cvičkách.

Inštruktor

Tréning vedie lektorka Renáta Rovňáková Madarászová.

Rozvrh cvičenia

Pondelok 17:00 - 18:00

Cena

Kurz trvá 10 týždňov - 40 eur.